Hřiště

Hřiště bylo vybudováno v roce 1948 na bývalé pivovarské louce. Tehdy to místo nebylo zcela ideální, neboť prostředkem louky vedla dost široká struha, která se musela nejdříve zavést. Velké potíže nastávaly na jaře, neboť v těsné blízkosti hřiště vedl potok, který se dost často vyléval z koryta a zaplavoval hřiště.

Velké potíže jsme měli s kabinami. Nejdříve se hráči převlékali v soukromých bytech u Josefa Suka a Jaroslava Salavy, později jsme získali povolení udělat si kabiny v pivovaru. Tyto kabiny nám sloužily až do roku 1958. Vzhledem k tomu, že pivovar nebyl naším majetkem a nikdo neměl o údržbu zájem, rychle chátral a do kabin nám začalo pršet. Proto byly vybudovány provizorní kabiny z půldomku bývalého tábora, a začalo se uvažovat o zděných kabinách. Ty jsme začali stavět až v roce 1961 a svému účelu začaly sloužit až v roce 1964.

V roce 1966 bylo převedeno řečiště potoka za hřištěm a tím byly znemožněny každoroční záplavy hřiště. V roce 1972 jsme hřiště rozšířili a postavili kovové branky, o rok později jsme nainstalovali kovové zábradlí kolem celého hřiště a vybudovali přístřešek pro diváky. V dalších letech jsme rozšířili kabiny o další dvě místnosti, vybudovali novou zděnou pokladnu a sklad nářadí. Později jsme to ještě rozšířili o klubovnu oddílu, která slouží při zápasech pro občerstvení diváků. V posledním roce jsme postavili přístřešek pod terasou a tím umožnili divákům sledovat zápasy i za nepříznivého počasí.