Vedení klubu

Telefonní předvolba Stárkova (Královehradecký kraj) = 491

Poštovní směrovací číslo Stárkova = 549 36

 

Funkce Jméno funkcionáře Adresa Tel. domů Mobil Tel. práce
předseda Ing. Ivan Šolc Vápenka 30 491 487 239 602 481 153  
jednatel Martin Dostálek Stárkov 188 491 487 104 728 663 890 491 461 109
člen Jan Šolc Stárkov 200 491 487 145    
člen Mojmír Bárta Stárkov 72 491 487 260    
člen Vlastimil Rudolf Velký Dřevíč 66 491 481 459 737 208 815 491 549 284
člen Rudolf Ducháč Stárkov 151 491 487 240 723 352 829 491 482 425
člen Emil Hána st. Stárkov 139 491 487 220    
člen Petr Kylar st. Stárkov 111 491 487 227 605 409 307  
člen Petr Kylar ml. Stárkov 3 491 487 223 605 166 460  
člen Pavel Kylar Stárkov 196 491 487 156 732 430 499  
člen Václav Kučera Stárkov 65 491 487 306 605 550 283  

 

Jméno funkcionáře E-mail
Rudolf Ducháč gzh@iol.cz
Petr Kylar ml. petyk@seznam.cz